فهرست بستن

ازدواج و تهیه برگه تجرد

ازدواج و تهیه برگه تجرد

برای جلوگیری از تقلب در ازدواج  یکی از این راه کار ها اخذ گواهی  پیش از وقوع عقد ازدواج می باشد. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.
برای ازدواج و تهیه برگه تجرد  گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته است.

به طور مثال مردی که قبلاً سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دختر خانمی می رود و خود را مجرد معرفی و بیان می نماید تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع می شود.

 هموطنان مقيم خارج از کشور که نیاز به اخذ گواهی تجرد از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود را دارند ضروری است ضمن حضور در نمایندگی مدارک ذیل را ارائه نمایند.

    1- فرم تکميل شده  درخواست صدور گواهي تجرد

2-  اصل شناسنامه و تصویر تمامي صفحات آن

3-    تصویر صفحات مشخصات گذرنامه

4 –   پرداخت هزینه خدمات کنسولی به مبلغ دوازده یورو

بدیهی است در صورت که شناسنامه المثنی باشد صدور گواهی تجرد منوط به دریافت پاسخ از مرکز می باشد.